sound by Jbgmusic
379078
DanasDanas1198
UkupnoUkupno379078
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ПРОПИСИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

 

 

СПИСАК ПРОПИСА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЛОВСТВА

1. Закон о ловству, Службени гласник Републике Српске бр.60/09;

2. Закон о измјенама и допунама закона о ловству, Службени гласник Републике Српске бр.50/13;

3. Закон о заштити природе Службени гласник Републике Српске бр. 20/14;

4. Наредба о времену лова ловостајем заштићене дивљачи Службени гласник Републике Српске бр.3/10;

5. Правилник о накнади штете причињене кориснику ловишта бесправним ловом или одштетни цјеновник, Службени        гласник Републике Српске бр.29/10;

6. Правилник о програму и начину полаганја испита за оцјењивање ловачких трофеја, Службени гласник Републике    Српске бр.14/17;

7. Правилник о обрасцима пропратнице и трофејног листа, њиховом садржају, начину издавања и евиденције,            Службени гласник Републике Српске бр.9/10;

8. Правилник о условима под којим се може вршити препарирање дивљачи и држање трофеја јавно изложених у          објектима, као и употреба меса дивљачи у екотуристичким објектима, Службени гласник Републике Српске бр.29/10:

9. Правилник о вођењу базе податак врхунских и вриједних трофеја, Службени гласник Републике Српске бр.23/14;

10.Павилник о обрасцу пропратнице за уловљену дивљач, обрасцу и евиденцији трофејних листова, те банци             података вриједних трофеја, Службени гласник Републике Српске бр.22/03;

11.Правилник о полагању соколарског испита, мјесту и начину лова са птицама грабљивицама (соколарење) и условима које морају испуњавати регистровани субјекти за соколарење, Службени гласник Републике Српске бр. 28/14;

12.Правилник о службеној опреми, службеној легитимацији и службеној књизи ловочувара, условима и начину полагања ловочуварског испита, Службени гласник Републике Српске бр. 113/13;

13.Правилник о измјенама праљвилника о службеној опреми, службеној легитимацији и службеној књизи ловочувара,  условима и начину полагања ловочуварског испита, Службени гласник Републике Српске бр. 29/14;

14.Правилник о обрасцу легитимацији и службеном одијелу ловочувара, Службени гласник Републике Српске бр.17/95:

15.Правилник о обрасцу легитимацији и службеном одијелу ловочувара, Службени гласник Републике Српске бр.9/03;

16.Правилник о начину прољећног пребројавања дивљачи, садржају, начину и носиоцима израде ловне основе,           привременог годишњег плана кориштења ловишта, годишњег плана кориштења ловишта и евиденцији о       реализацији предвиђених мјера, Правилник о обрасцу легитимацији и службеном одијелу ловочувара, Службени   гласник Републике Српске бр.23/10;

17.Правилник о садржају и начину израде ловне основе ловишта, годишњег плана газдовања ловиштем и привременог годишњег плана газдовања ловиштем, Службени гласник Републике Српске бр.57/03; 

18.Правилник о измјенама и допунама правилника о садржају и начину израде ловне основе ловишта, годишњег плана газдовања ловиштем и привременог годишњег плана газдовања ловиштем, Службени гласник Републике Српске бр.41/05

19.Правилник о обрасцу легитимацији и службеном одијелу ловочувара, Службени гласник Републике Српске бр.9/03;

20.Правилник о садржини и начину израде ловне основе ловишта, ловне основе ловног подручја и годишњег плана газдовања ловиштем, Службени гласник Републике Српске бр.17/9;

21.Правилник о врстама, броју о начину кориштења ловачких паса у ловишту, Службени гласник Републике Српске бр.109/11;

22.Правилник о измјени правилника о врстама, броју о начину кориштења ловачких паса у ловишту, Службени гласник Републике Српске бр.68/18

23.Правилник о програму, начину и условима полагања ловачког испита,Службени гласник Републике Српске бр.66/14;

24.Правилник о начину израде, вођењу и достављању података катастра ловишта, Службени гласник Републике Српске бр.107/09;

25.Правилник о измјени правилника о начину израде, вођењу и достављању података катастра ловиша, Службени гласник Републике Српске бр.23/14;

26.Правилник о ктастру ловишта, Службени гласник Републике Српске бр.17/95;

27.Правилник о ктастру ловишта, Службени гласник Републике Српске бр.22/03; 

28.Правилник о облику, садржају, начину издавања и року важења дозволе за лов и ловне карте, Службени гласник Републике Српске бр.58/10;

29.Правилник о допунама правилника о облику, садржају, начину издавања и року важења дозволе за лов и ловне карте, Службени гласник Републике Српске бр.77/10;

30.Правилник о измјенама правилника о облику, садржају, начину издавања и року важења дозволе за лов и ловне карте, Службени гласник Републике Српске бр.113/13;

31.Правилник о измјенама и допунама правилника о облику, садржају, начину издавања и року важења дозволе за лов и ловне карте, Службени гласник Републике Српске бр.82/16;

32.Правилник о допунама правилника о облику, садржају, начину издавања и року важења дозволе за лов и ловне карте, Службени гласник Републике Српске бр.70/17

33.Правилник о измјенама правилника о облику, садржају, начину издавања и року важења дозволе за лов и ловне карте, Службени гласник Републике Српске бр.104/17;

34.Рјешење о цјеновнику одстрела, кориштења дивљачи и услуга у ловишту,Службени гласник Републике Српске бр.40/11;

35.Рјешење о измјенама и допунама рјешења о цјеновнику одстрела, кориштења дивљачи и услуга у ловишту,Службени гласник Републике Српске бр.98/13;

36.Правилник о општим условима, поступку и начину давања ловишта на кориштење,Службени гласник Републике Српске бр.116/13;

37.Правилник о измјени правилника о општим условима, поступку и начину давања ловишта на кориштење, рјешење о цјеновнику одстрела, кориштења дивљачи и услуга у ловишту,Службени гласник Републике Српске бр.82/16;

38.Правилник о општим условима, поступку и начину давања ловишта на кориштење,Службени гласник Републике Српске бр.47/10;

39.Одлука о установљавању ловишта у Републици Српској, Службени гласник Републике Српске бр. 89/15

40.Одлука о одређивању корисника посебних ловишта, Службени гласник Републике Српске бр. 25/16;

41.Правилник о начину и условима установљавања узгајалишта дивљачи, Службени гласник Републике Српске бр. 95/16;

42.Правилник о условима, начину хватања и држања дивљачи у ограђеном простору, Службени гласник Републике Српске бр. 47/10;

43.Рјешење за установљавање ловних подручја за дивокозју дивљач. Службени гласник Републике Српске бр. 17/95;

44.Рјешење о усановљаванју узгојних подручја за мрког медвједа, Службени гласник Републике Српске бр. 22/03;

45.Рјешење о стављању ван снаге рјешења о установљавању посебних ловишта, Службени гласник Републике Српске бр.93/15; 

46.Одлука Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске о забрани испитивања урођених особина паса у гатерима из априла 2009. године бр. 09-335-2817-1/09;

ЗАКОНИ ПО КОЈИМА СЕ ОСНИВАЈУ УДРУЖЕНЈА И ФОНДАЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

47.Закон о удружењима и фондацијама републике Српске, Службени гласник Републике Српске бр. 52/01;

87.Закон о измејнама и допунама закона о удружењима и фондацијама Републике Српске,Службени гласник Републике Српске бр. 42/05;

 ОСТАЛИ ЗАКОНИ

49.Закон о оружју и муницији Републике Српске, Службени гласник Републике Српске бр. 20/15;

50.закон о измјенама и допунама закона о оружју и муницији, Службени гласник Републике Српске бр. 66/18. 

51.Закон о добробити и заштити животиња, Службени гласник Републике Српске бр. 111/08.

 

 

 

 

Mapa lovišta

Foto galerija

Bilten

Vrijeme

Fair

-1°C

Fair

Humidity: 76%

Wind: 4.83 km/h

Sva prava zadržana - LOVAČKO UDRUŽENJE ,,JAHORINA,, PALE