sound by Jbgmusic
224464
DanasDanas451
UkupnoUkupno224464
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Redovna godišnja Skupština LU "Jahorina" Pale 2017

Dana 14.5.2017. godine na Majdanima u Lovačkom domu „Srndać“ održana je redovna godišnja skupština  LU“Jahorina“ Pale, na kojoj je predstavljen godišnji izvještaj rada svih organa ovog udruženja, godišnji plan korištenja, kao i godišnji finansiski izvještaj. Skupštini je prisustvovalo 25 delegata od ukupna 33 sa pravom glasa, zatim članovi upravnog i nadzornog odbora, predsjednik disciplinske komisije i lovočuvar. 
Skupštinu je otvorio predsjednik skupštine g. Mile Pekić, koji je na samom početku pozdravio sve prisutne i zamolio za minutu šutnje u spomen na sve preminule članove Udruženja.

Nakon toga je predstavljen dnevni red skupštine, koji se sastojao iz 9 tački:
1.    Verifikacija delegata u skupštini
2.    Usvajanje zapisnika sa predhodne skupštine
3.    Izvještaj o radu Upravnog odbora
4.    Izvještaj o radu Nadzornog odbora
5.    Finansijski izvještaj
6.    Plan korištenja lovišta za 2017-2018
7.    Izvještaj o radu lovočuvara
8.    Izvještaj o radu disciplinske komisije
9.    Razno

Za usvajanje dnevnog reda glasao je 23 delegata, dok su 2 delegata bila protiv.
Protiv ovakvog dnevnog reda je bio g. Radenko Čvoro, koji je predložio da se izvještaj o radu lovočuvara spoji sa izještajem o radu Upravnog odbora. Takođe je predložio i da se napravi pismena forma Poslovnika o radu Skupštine,  pošto bi se na taj način posjpešio rad Skupštine. Njegovi prijedlozi su naišli na neodobravanje većine.

 
Na skupštini su verifikovana i dva nova delegata, koji si došli kao zamjena ranijim predstavnicima sekcija, koji nisu bili u mogućnosti radi ličnih obaveza da prisustvuju istoj. Takođe je i verifikovan novo izabrani predsjednik prve sekcije g. Janko Kovačević. On je na tom mjestu naslijedio g. Željka Kovačevića, koji je radi nemogućnosti da obavlja ovu funkciju uslijed prevelikog broja ličnih obaveza, dao ostavku na ovo mjesto. Skupština je ove odluke usvojila jednoglasno.
Zapisnik sa predhodne sjednice je takođe usvojen jednoglasno i bez diskusije.
Predsjednik Udruženja g. Slavko Kovačević je svima prisutnima predstavio rad Upravnog odbora u predhodnom periodu. Kazao je da je Udruženje u predhodnoj godini ostvarilo sve planove i očekivanja, te da je trenutno jedno od najstabilnih LU u Republici Srpskoj. Potvrda ovoga je cifra od 26.451 KM koliko je prenešeno iz 2016. u 2017. godinu. I činjenica da se trenutno na računu udruženja nalazi blizu 32.000KM i da Uruženje nema dugovanja.
A potvrdu korektnog i pravilnog rada Upravnog odbora je dao i predsjdnig Nadzornog odbora g. Milorad Gazivoda u svom izvještaju. Oba izvještaja su usvojena jednoglasno.
Sekretar i blagajnik LU g. Njegoš Poljaković je svima prisutnima predstavio finansiski izvještaj u 53 stavke, u kojima su prikazani i opravdani svi troškovi za predhodni period. On je još istako i to kako LU ime sigurnije poslovanje od mnogih preduzeća u našem okruženju. Ovakav izvještaj je naišao samo na riječi hvale i kao takav je usvojen jednoglasno.
Prisutni su i obavješteni da je resorno Ministarstvo usvojilo Plan korištenja za 2017-2018 godiu i dalo odobrenje za isti LU „Jahorina“ Pale.
Izvještaji lovočuvar g. Željka Simanića i predsjednika disciplinske komisije g. Saše Blagovčanina su pokazali rezultate i trud ovih organa Udruženja na suzbijanju krivolova koji je ujedno i najveći problem LU. U izvještajima je prikazano da je u predhodnoj godini u nedozvoljenom lovu uhvaćeno 6 članova Udruženja i da su isti sankcionisani i kažnjeni u skladu sa statutom i pravilnikom o kažnjavanju LU, te srazmjeno težini prekršaja koji su počinili. Za izvještaj o radu lovočuvara glasalo je 24 od 25 prisutnih članova Skupštine, dok je izvještaj o radu disciplinske komisije usvojen jednoglasno.

Kod zadnje tačke dnevnog reda riječ je zatražio predsjednig Udruženja g. Slavko Kovačević i zamolio sve prisutne lovce da se aktiviraju i pomognu lovočuvaru u sprečavanju krivolova i hvatanju prestupnika. Pošto je osnovna lovačka etika očuvanje divljači i gazdovanje istom. Takođe je naveo da otvorenje lova na srndaća počinje u subotu 3.6.2017. godine i da će se održati po sekcijama.
Za kraj je pozvao sve predsjednike sekcija, kao i prisutne da se odazovu i pozovu druge lovce na veliku radnu akciju u nedelju 21.5.2017. godine, koja će se održati na Majdanima. U sklopu koje je planirana popravka gatera i objekata oko LD “Srndać“ Majdani.

Na kraju možemo reći da je ovo bila još jedna uspješna godina za LU „Jahorina“ Pale i njegove članove, te da se nadamo da će nastaviti sa ovakvim pozitivnim poslovanje.

V.K.

 

Mapa lovišta

Foto galerija

Bilten

Vrijeme

Fair

-1°C

Fair

Humidity: 76%

Wind: 4.83 km/h

Sva prava zadržana - LOVAČKO UDRUŽENJE ,,JAHORINA,, PALE