Written on 08/02/2018, 22:11 by vuk
h-n-vu-u-vuci-luci-usp-sh-n-l-v-r-zul-dlicn-rg-niz-ciТрећа секција Ловачког удружења ”Јахорина” из Пала традиционално организује лов на вука. Ова ловно-туристичка манифестација препознатљива је по изузетно...
Written on 04/12/2017, 20:52 by vuk
jesenji-sajam-2017-banja-lukaU periodu od 16. do 19. novembra održan je „Jesenji sajam 2017“, u sklopu koga se održava:21. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije –...
Written on 04/12/2017, 20:32 by vuk
lov-na-fazana-janja-2017Nekolicina naših lovaca je bila u posjeti našeme pobratiskom udruženju iz Janje. Domaćini su organizovali kvalitetan lov na fazane i prikladno druženje....
sound by Jbgmusic
147598
DanasDanas115
UkupnoUkupno147598
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Lovačko udruženje ,,Jahorina,, Pale

LOVAČKO UDRUŽENJE "JAHORINA" PALE

Paljani su se lovom počeli baviti još prije Drugog svjetskog rata. Stara fotografija iz 1933. godine svjedoči o tome. Poznata familija Savić imala je svoje prve članove među njima.

Paljanski lovci na Selištima 1933. godine, s desna su Spasoje i Krsto Savić, 
dole drugi s desna, djeca, je Momir Savić

Prema nepotvrđenim podacima 1938. godine na Palama je formirana lovačka sekcija "Jahorina" u okviru Lovačkog društva "Sarajevo".

Lovačka sekcija "Jahorina" iz 1938. godine. 
Slijeva na desno: Savo Savić desetogodišnji dječak,  Rade Savić
Krsto Savić prvi s desna, Cvjetković Ilija, u pozadini novinar Belinski

Lovačko društvo "Jahorina" Pale formirano je takođe prema nepotvrđenim podacima 1947. godine. Najstarija članska karta je iz 1953. godine. 

Članska karta jednog od najstarijih lovaca L.U. "Jahorina" Pale

Od osnivanja pa do današnjih dana lovci Lovačkog udruženja "Jahorina" Pale intezivo su radili na unapređenju lovstva. Nizale su se brojne radne akcije. Izgradnja solila, pojilišta, iznošenje hrane za divljač u lovište. Posebno su se isticali u akcijama izgradnje lovno-tehničkih objekata. Danas ovo Udruženje zahvaljujući dugogodišnjem radu svojih članova ima tri lovačka doma, više lovačkih koliba i visokih čeka.

Paljanski lovci iznose sijeno srnama na Ravnoj planini 1967. godine

Lovačko udruženje „Jahorina“ Pale je početkom ratnih dejstava u Bosni i Hercegovini prestalo sa radom, da bi se po završetku sukoba ovo Udruženje ponovo organizovalo zajedno sa članovima bivšeg Lovačkog udruženja „Prača“ iz Prače.

Puštanje divljih zečeva u lovištu 1966. godine

Današnje Lovačko udruženje „Jahorina“ Pale je samostalno, vanstranačko i nevladino udruženje građana, koje je osnovano na osnivačkoj Skupštini 17.02.1996. godine i upisano u Registar društvenih organizacija i drugih udruženja kod Osnovnog suda Istočno Sarajevo na osnovu rješenja broj RU-8/96 od 29.02.1996. godine.

Paljanski lovci u decembru 2013. godine

Gosti iz L.U. "Podrinje" iz Janje i članovi L.U."Jahorina" Pale u decembru 2013. godine ispred lovačkog doma na Majdanima

Pozitivni zakonski propisi iz oblasti lovstva iz kojih proističu obaveze kvalitetnog planiranja predstavlja preduslov za dinamičan i siguran razvoj lovstva. Lovstvo kao oblast koja predstavlja širu djelatnost uglavnom podrazumijeva da je divljač kao dobro od opšteg interesa i osnovni predmet gazdovanja. Plansko gazdovanje sa divljači podrazumjeva i princip kontinuiteta potrajnosti, provođenjem odgovarajućih mjera sve do postizanja konačnog cilja.

Konačni cilj gazdovanja je postizanje projektovanog kapaciteta lovišta, sa odgovarajućom polnom i starosnom strukturom zdravih jedinki populacija gajenih vrsta divljači, te racionalno korišćenje godišnjeg prirasta uz provođenje mjera zaštite i uzgoja divljači i mjera uređenja lovišta.
Gazdovanje ovim privrednim lovištem treba se zasnivati na postizanju planiranih ciljeva i zadataka koji su predviđeni ovom lovnom osnovom kao 10 -godišnjim planom gazdovanja. Pozitivna iskustva u provođenju ovog planskog dokumenta i ostvarenih rezultata treba da stoji na usluzi i drugim korisnicima lovišta ove kategorije.
U skladu sa zakonskom odredbom člana 42. Zakona o lovstvu (četiri mjeseca pre isteka roka za koji je donesena važeća lovna osnova, mora se donijeti nova i u tom roku dostaviti na odobrenje) korisnik lovišta donosi lovnu osnovu sa periodom važnosti od 10 godina (2009/10 do 2018/19).
Ova lovna osnova urađena je na osnovu Pravilnika o sadržaju i načinu izrade Lovne osnove lovišta, godišnjeg plana gazdovanja lovištem i privremenog godišnjeg plana gazdovanja lovištem („Sl.gl. RS" br. 57/03) kao i Pravilnika o izmjenama i dopunama istog pravilnika(„Sl.gl. RS" br. 41/05).
Zbog zakonske odredbe da se nova lovna osnova radi prije četiri mjeseca isteka postojeće lovne osnove početno brojno stanje divljači uzeto je kao proljetno brojno stanje divljači u lovnoj 2008/09 godini, a dobijeno razvojem dinamike populacije iz prethodne lovne godine.
Lovnu osnovu izradio je projektant Škipina Ratko dipl. inž. šum., koji posjeduje licencu za izradu lovne osnove, a na osnovu rješenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 01-33-19 503/08 od 11.09.2008. godine.
U narednom uređajnom periodu, gdje postoji dobra opšta klima i odlučnost u provođenju svih mjera do postizanja konačnog cilja očekuju se dobri rezultati gazdovanja, jer su zasnovani na realnim osnovama postojanja divljači kao obnovljivog prirodnog resursa, postojanju kadrova, a i materijalne osnove za nabavku opreme i sredstava rada.

Mapa lovišta

Foto galerija

Bilten

Vrijeme

Fair

-1°C

Fair

Humidity: 76%

Wind: 4.83 km/h

Sva prava zadržana - LOVAČKO UDRUŽENJE ,,JAHORINA,, PALE